Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wodzisław Ślaski, dnia 20.11.2013r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą "Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku"

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim
na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) iż w przedmiotowym postępowaniu warunki spełnił 1 wykonawca składający ofertę nr 3 tj. Firma Usługowo Turystyczna 'GUNAR" ul. Pszczyńska 3 28 44-335 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty wynosi 1.240,00 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta w odniesieniu
do przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zdobyła 100 pkt.

Pozostali wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a oferty zostały odrzucone.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Dyrektor szkoły

Irena BukowskaInformacja wytworzona przez:
IB , w dniu:  20‑11‑2013 13:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Irena Bukowska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2013 13:29:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive