ZARZĄDZENIE DYREKTORA


ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka

w Wodzisławiu Śl.
Nr 3/2013/2014 z dnia 28. 02. 2014 r.
w sprawie:

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2014/2015:

Lp.


Działanie
Termin rekrutacji
Uwagi

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie zgłoszeń kandydatów

1.03 - 31.03.2014r.

dot. dzieci z obwodu szkoły

-----------------------

2.

Składanie wniosków kandydatów

1.03 - 31.03.2014r.

dot. dzieci spoza obwodu szkoły

26.05-30.05.2014

3.

Postępowanie rekrutacyjne

do 7.04.2014r. do godz. 15.00

dotyczy wszystkich kandydatów

Do 6.06.2014r. do godz.15.00

4.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego ( listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

9.04.2014 r.

dotyczy wszystkich kandydatów

9.06.2014

5.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do szkoły

do 7 dni po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego

dotyczy wszystkich kandydatów

do 3 dni po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego

6.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.04.2014r.

dotyczy wszystkich kandydatów

13.06.2014r

5.

Wniosek rodzica o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, złożony do komisji rekrutacyjnej

do 24.04.2014r.

dot. dzieci spoza obwodu szkoły

Do 20.06.2014 r.

6.

Sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 5 dni od wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie odmowy

dot. dzieci spoza obwodu szkoły

w terminie 5 dni od wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie odmowy

7.

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

dot. dzieci spoza obwodu szkoły
w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

8.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od otrzymania odwołania

dot. dzieci spoza obwodu szkoły

w terminie 7 dni od otrzymania odwołania


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informacja wytworzona przez:
Irena Bukowska , w dniu:  03‑03‑2014 11:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Irena Bukowska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2014 11:20:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive